Documentaire ‘Visserij in beeld’ over Friese beroepsvisserij

EMMELOORD – Begin december werd de documentaire ‘Visserij in beeld’ afgerond. Deze documentaire brengt verschillende facetten van de beroepsvisserij in Friesland in beeld. Initiatiefnemers Ursa Major Services BV, het projectbureau van de Nederlandse Vissersbond, en diverse visserijbedrijven willen met deze documentaire laten zien op welke wijze beroepsvissers in Friesland werkzaam zijn in de verschillende Friese wateren. Middels het project ‘Fryske fiskerij yn byld’ (Friese visserij in beeld), is de documentaire met behulp van subsidie vanuit het Europees Visserijfonds uitgevoerd.

Om nu en in de toekomst op een verantwoorde wijze te kunnen blijven vissen zijn innovaties in de sector en samenwerking tussen partijen nodig. Binnen de visserijsector worden de afgelopen jaren steeds meer duurzame en innovatieve initiatieven ontwikkeld, zo ook in Friesland. Nieuwe innovatieve vistuigen en –methoden worden ontwikkeld en en daarnaast wordt er steeds meer samenwerking gezocht en gevonden tussen vissers, ketenpartijen, overheid, wetenschap en maatschappelijke organisaties. Door middel van deze samenwerkingsverbanden wordt gewerkt aan het verduurzamen van de visserijsector, o.a. door het doen van onderzoek, certificering voor de verschillende vissoorten en visserijmethoden, het op peil houden van visbestanden en het creëren van nevenactiviteiten voor de vissers.

“Het idee om deze duurzame innovaties en ontwikkelingen in beeld te brengen is ontstaan naar aanleiding van de wens van de visserijsector om de consument meer te willen informeren over hoe onze beroepsvissers te werk gaan”, vertelt Egbert van der Tuin van de Nederlandse Vissersbond. “De consument  komt helaas nog maar nauwelijks in contact met de visserij en weet vaak weinig over de herkomst van de gekochte visproducten. Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse consumenten ooit zeer populaire Nederlands gevangen vissoorten steeds minder consumeren en de huidige generatie jongeren komt weinig in aanraking met vis en de visserij, met als gevolg dat deze doelgroep weinig gevoel en beleving bij de natuur en de visserij.”

Daarnaast heerst vanuit de sector het gevoel dat de visserij, als deze al onder de aandacht gebracht wordt, vaak negatief in het nieuws komt. Dit terwijl er juist door de verschillende visserijondernemingen en andere organisaties op een zeer positieve wijze wordt gewerkt aan duurzaam gevangen vis, beheer van visbestanden en andere innovatieve ontwikkelingen. “Met behulp van de documentaire aangaande de visserij in Friesland willen bijdragen aan  de verbreding van kennis aangaande de visserij en visserijproducten bij de consument”, vervolgt Van der Tuin.

De documentaire brengt de verschillende vormen van visserij in Friesland in beeld en de innovaties die er plaatsvinden. Van der Tuin: “Zo is er o.a. gefilmd bij binnenvisser Ale de Jager uit Reduzum die vertelt over het aalherstelplan en de wijze waarop hij duurzaam vist op de Friese binnenwateren en laat de documentaire zien op welke wijze vissers bijdragen aan onderzoek naar visbestanden op o.a. de Waddenzee en het IJsselmeer.” Ook duurzame ontwikkelingen komen aan bod, zoals de Seewing, een innovatief garnalenvistuig en het innovatieve verwerkingssysteem van De Boer RVS waarbij vangst en verwerking worden gecombineerd aan boord.

Van alle onderwerpen die aan bod komen in de documentaire zijn eveneens individuele korte filmpjes gemaakt. “De korte filmpjes zullen beschikbaar worden gesteld via Internet, waarbij projectpartners en overige geïnteresseerden de filmpjes kunnen gebruiken voor hun eigen communicatiedoeleinden”, vertelt Van der Tuin. Via online videokanaal Vimeo worden de filmpjes beschikbaar gesteld. Bekijk hier de verschillende video’s.

Voor de totstandkoming van de documentaire is een samenwerking aangegaan met Scienceview, een audio-visueel bedrijf dat documentaires en reportages maakt, vaak wetenschappelijk, cultureel en historisch van aard. Eerder heeft Scienceview de documentairereeks ‘Reis door het Waddengebied’ voor de NCRV en het drieluik ‘Wadden’ voor de VARA geproduceerd. Het project ‘Fryske fiskerij yn byld’ is mede mogelijk gemaakt door het Europees Visserijfonds; investeren in duurzame visserij.

Perspectief voor een duurzame visserij

Het project Fiskpaad is geselecteerd in het kader van het Nederlands Operationeel Programma 'Perspectief voor een duurzame visserij' en wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Visserij Fonds, het Ministerie van Economische Zaken en de Provinsje Fryslân.

Blijf op de hoogte van onze deelnemers en activiteiten: