Deelnemersbijeenkomst Fiskpaad

Op maandag 9 november jl. kwam een groot aantal deelnemers van het Fiskpaad project samen in het Stenden Hotel, onderdeel van Stenden University, te Leeuwarden. Samen werd er gesproken over de resultaten en de toekomst van het Fiskpaad.

Johan Nooitgedagt, voorzitter van de Nederlandse Vissersbond, deed de aftrap. Hij beaamt hoe mooi de visserijsector is en is blij met het initiatief Fiskpaad. Beroepsvisserij in Friesland is van belang voor de Friese economie en mag niet langer behandeld worden als het ondergeschoven kindje. Het betrekken van de consument en laten zien wat de sector inhoudt is van belang. De beleving van vis in de provincie staat hierbij centraal. De bij de bijeenkomst aanwezige ondernmers zijn persoonlijk hierbij betrokken geweest, van visserman tot visdetaillist en van horecaondernemer tot consument.

Egbert van der Tuin, één van de initiatiefnemers van Fiskpaad, gaf tijdens de bijeenkomst aan hoe het Fiskpaad de afgelopen twee jaar is ontwikkeld. Hij legt uit waarom met Fiskpaad is begonnen: “Ondanks dat in Friesland veel (beroeps)vissers actief zijn, hanteert de provincie geen specifiek beleid aangaande de visserijsector. We willen de beroepsvisserij dichter bij de consument brengen door deze meer zichtbaar te maken en meerwaarde te creëren voor lokaal gevangen vis en lokale visproducten. De Provinsje Fryslân heeft Sarah Verroen en mij met elkaar in contact gebracht, omdat Sarah met een soortgelijk idee liep. Samen is besloten om het Fiskpaad-concept uit te werken.”

Sarah Verroen interviewt binnenvisser Freerk Visserman

Sarah Verroen interviewt binnenvisser Freerk Visserman

Tijdens de bijeenkomst werden de projectresultaten gepresenteerd in de vorm van gesprekken met de betrokken ondernemers. Sarah Verroen interviewde o.a. binnenvisser Freek Visserman, die zijn gerookte paling levert aan broodjeszaak Bagel and Beans in Leeuwarden die op haar beurt hier een heerlijk broodje mee bereidt. Deze samenwerking is tijdens de Week van de Smaak, op het festival Ljouwert Culinair, tot stand gekomen via Fiskpaad. Ook IJsselmeervisser Sipke Bootsma en Waddenvisser Jaap Vegter vertelden hun verhaal over succesvolle lokale samenwerkingsverbanden. Bootsma vertelde hoe er in Hindeloopen sinds een aantal jaar een Visserijdag wordt georganiseerd waar veel publiek op af komt en over het succes van het project Educatief IJsselmeervissen, waarbij schoolkinderen mee aan boord gaan en de visserij op het IJsselmeer beleven. Jaap Vegter vertelde hoe hij als kleinschalige visser op het Wad in samenwerking met Veltman Visservice BV in Harlingen zijn producten in de markt zet: “Het is vis met een verhaal. Mijn klanten in de horeca weten waar de producten die ik lever vandaan komen en vertellen dat verhaal door aan de consument.”

Chef-kok Albert Kooy presenteerde zijn visie op hoe ons voedsel samengesteld zou moeten zijn. Hij is initiatiefnemer van Dutch Cuisine en gelooft in een 80/20 verdeling in ons voedsel: 80 % groenten en 20% vlees of vis. ‘Less is more’ is zijn credo. “We moeten af het idee dat er geen typisch Nederlandse keuken bestaat en we de consument alleen gerechten voorschotelen die voornamelijk bestaan uit vlees en vis, met hier en daar wat salade of groenten als garnering”, aldus Albert Kooy. “Door minder vlees en vis te gebruiken, kun je de kwaliteit van wat je wél gebruikt hoog houden. Van bulkproduct naar meer exclusief, waardoor er over de hele keten als gevolg een betere prijs kan worden betaald voor de producten.”

Ook regiomarketeer Douwe Gerlof Heeringa, die vanuit het oogpunt van de consument en toerist Friesland als recreatief en toeristisch gebied beter op de kaart wil zetten, is enthousiast over het Fiskpaad: “Met zulke mooie initiatieven als het Fiskpaad kunnen we meer toeristen hier naar toe halen.”  Hij geeft aan dat 80 % van de toeristen uit eigen provincie komt en 20% van buiten Friesland. “Wij weten in Friesland heel goed waar het mooi is en nu de rest van de wereld nog!”

Het Fiskpaad blijkt een succes en alle aanwezige deelnemers willen verder graag verder. Het idee leeft om het Fiskpaad verder uit te breiden naar Noord-Holland en Groningen en vervolgens landelijk uit te rollen, langs de gehele Nederlandse kust. Op termijn kan worden aangehaakt op soortgelijke initiatieven in Europa waardoor er kansen ontstaan om een Europees visserij gerelateerd routenetwerk op te zetten, bijvoorbeeld langs de Noordzeekust. De aanwezige Fiskpaad-deelnemers willen ook graag meer van elkaar te weten komen en nemen het initiatief om elkaar een ‘kijkje in de keuken’ te geven. Een aantal vissers hebben aangeboden chef-koks mee te willen nemen aan boord om zo meer kennis over te dragen over de visserij en de vis die gevangen wordt.

Sarah Verroen over de toekomst: “Tijdens de Fiskpaad bijeenkomst werd er onderling veel kennis uitgewisseld over onder andere de succesfactoren van organiseren van gezamenlijke evenementen en hoe om te gaan met een publiek wat steeds verder van de natuur en voedselproductie af staat. Niet alleen gaat de vis als product door de verschillende schakels van de voedselketen heen, maar ook de passie van degene die de vis gevangen heeft. Uiteindelijk moet de consument, toerist en kustbewoner die passie kunnen proeven. Beleving ten top.”

“We hebben gedurende het project mooie initiatieven ontdekt die voor het grote publiek tot dan toe onbekend waren. Door deze zichtbaar te maken en de verschillende ondernemers met elkaar in contact te brengen hebben we letterlijk vis op de kaart gezet binnen de provincie. De visserij is een sector waar we trots op mogen zijn en vis is een heerlijk natuurproduct dat mede door het Fiskpaad meer waardering krijgt van de consument. We hebben prachtige samenwerkingsverbanden helpen ontstaan, waarbij ieder vanuit zijn/haar eigen achtergrond, beleving en passie ervoor zorgt dat de vis, visserij en visserijcultuur echt een beleving wordt. De gedane inspanningen lonen, zo merken we, en dat inspireert om door te gaan. De toekomst? Een Europese culturele visserijroute langs de Noordzeekust!”, aldus Egbert van der Tuin.

Aan het eind van een inspirerende ochtend sloot Johan Nooitgedagt de bijeenkomst af met een positieve feedfoward: “Ankerpunten voor het Fiskpaad kunnen zijn de dragers cultuur, gezond, natuur, kwaliteit en waarde. Dat heeft alles te maken met de beleving van vis. Van het product vis, via de visserstrui, naar kunst, langs educatief naar consumeren en beleven. Daarvoor heb je nodig de infrastructuur (de hardware), waarheen wil de reiziger op het Fiskpaad (de software) en vervolgens welke beleving wil de ‘reiziger’, welke verhalen wil hij/zij horen (de mindware of ook wel de inspiratielaag). De kwartiermakers van Fiskpaad moeten nu de juiste volgorde hanteren. Ook hier is structuur een voorwaarde naast het feit dat het Fiskpaad zichzelf moet kunnen terugverdienen. Dat is de uitdaging, met heel veel kansen”.

Paëlla bereid met verse vis, schaal- en schelpdieren uit de Waddenzee

Paëlla bereid met verse vis, schaal- en schelpdieren uit de Waddenzee

Aansluitend werd er met elkaar geluncht in Restaurant Wannee, onderdeel van het Stenden Hotel, waar chef-koks Albert Kooy en Willem Schaafsma een heerlijke lunch hadden bereid, met dank aan de meegebrachte vis van Fiskpaad-deelnemers Wadvissers Jan en Barbara Geertsema en binnenvisser Freerk Visserman. De gasten werd onder andere een heerlijke Fryske fisk paëlla voorgeschoteld, bereid met verse vis, schaal- en schelpdieren uit de Waddenzee. Er kan teruggekeken worden op een zeer geslaagde bijeenkomst.

Perspectief voor een duurzame visserij

Het project Fiskpaad is geselecteerd in het kader van het Nederlands Operationeel Programma 'Perspectief voor een duurzame visserij' en wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Visserij Fonds, het Ministerie van Economische Zaken en de Provinsje Fryslân.

Blijf op de hoogte van onze deelnemers en activiteiten: